Počas epidémie koronavírusom sú akreditované kurzy poskytované online (dištančne),

formou e-learningu 

Novela zák. č. 355/2007 Z. z. upravuje podmienky vzdelávania počas mimoriadnej situácie a dáva možnosť akreditované kurzy absolvovať na diaľku prostredníctvom elearningu.

Osvedčenie o absolvovaní akretivoaného kurzu Vám v čase mimoriadnej situácie nahrádza Osvedčenie vydávané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Po ukončení mimoriadnej situácie bude potrebné na   RÚVZ absolvovať preskúšanie v lehote do 90 dní.  

Ponuka akreditovaných online  kurzov:

- Odborná príprava na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie (DDD)

- Odborná  príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami

Viac informácií Vám poskytneme mailom - humania@humania.sk kde Vás prosíme o uvedenie telefonického kontaktu.   

Do emailu posím, uveďte nasledovné údaje:

  1. názov kurzu
  2. meno a priezvisko účastníka/účastníkov
  3. tel. kontakt
  4. prosíme priložiť objednávku

 

Ak máte záujem  preškolenie ucelenej skupiny Vašich zamestnancov,  môžeme si navrhnúť vlastný termín, stačí nás kontaktovať na našej emailovej adrese alebo telefonicky.