Dňom 1.6.2010 sa oprávnenia na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vydané podľa predpisov platných do 31.5.2010 považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas (§ 39c zákona č.124/2006 Z.z.).

Image