Ambulantná zdravotná starostlivosť, Pracovná zdravotná služba

Image

 

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Ronald Hlavatý, MPH

V prípade záujmu,poskytujeme pre našich klientov kapitačnú zdravotnú starostlivosť, hradenú všetkými zdravotnými poisťovňami.

Tlefonické informácie poskytujeme v čase od 13.00 do 14.00 hod.

Ambulancia pracovného lekárstva /služby zdravia pri práci/

MUDr. Ronald Hlavatý, MPH

 

MUDr. Ronald HLAVATÝ, MPH je od 10.5.2010 zaradený do zoznamu oprávnených osôb, ktoré vykonávajú samostatne úlohy pracovnej zdravotnej služby na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR - OPPL/4199/2010-Oj