Ambulantná zdravotná starostlivosť, Pracovná zdravotná služba

Image

 

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Ronald Hlavatý, MPH

V prípade záujmu,poskytujeme pre našich klientov kapitačnú zdravotnú starostlivosť, hradenú všetkými zdravotnými poisťovňami.

Tlefonické informácie poskytujeme v čase od 13.00 do 14.00 hod.

Ambulancia pracovného lekárstva /služby zdravia pri práci/ zabezpečenie komplexného vyšetrenia zraku

MUDr. Ronald Hlavatý, MPH

 

MUDr. Ronald HLAVATÝ, MPH je od 10.5.2010 zaradený do zoznamu oprávnených osôb, ktoré vykonávajú samostatne úlohy pracovnej zdravotnej služby na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR - OPPL/4199/2010-Oj