Ambulantná zdravotná starostlivosť

fotky-026

 

Ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Ronald Hlavatý, MPH

V prípade záujmu,poskytujeme pre našich klientov kapitačnú zdravotnú starostlivosť, hradenú všetkými zdravotnými poisťovňami.

Ambulancia pracovného lekárstva /služby zdravia pri práci/

MUDr. Ronald Hlavatý, MPH

 

MUDr. Ronald HLAVATÝ, MPH je od 10.5.2010 zaradený do zoznamu oprávnených osôb, ktoré vykonávajú samostatne úlohy pracovnej zdravotnej služby na základe ohlásenia Úradu verejného zdravotníctva SR - OPPL/4199/2010-Oj

Oftalmologická ambulancia

ocna-ambulancia

 

Poskytované vyšetrenia

určenie objektívnej refrakcie ( meranie autorerafktomerom ) a centrálnej zrakovej ostrosti stanovenie subjektívnej refrakcie

určenie akomodačnej šírky

vyšetrenie očnej motoriky kvalitatívne ( strabizmus, krycia skúška, pohyblivosť)

vyšetrenie farbocitu

vyšetrenie predného segmentu oka biomikroskopicky na štrbinovej lampe

vyšetrenie vnútroočného tlaku

vyšetrenie očného pozadia – oftalmoskopia

vyšetrenie zorného poľa perimetrom

vydanie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti

panfundoskopické vyšetrenie očného pozadia v mydriáze

Amslerov test