CENTRUM HYGIENY A PRACOVNEJ MEDICÍNY

ruka

SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI SO ZÁRUKOU PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU, KTOREJ POSLANÍM JE DOSIAHNUTIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV POSKYTOVANÍM KOMPLEXNEJ ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

 

SPOLOČNOSŤ JE VÝUČBOVÝM ZARIADENÍM SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE A PARTNERSKÝM PRACOVISKOM VEĽVYSLANECTVA SRN V BRATISLAVE 

 Pracovnú zdravotnú službu poskytujeme

pre všetky kategórie prác vrátane rizikových

Naše služby:

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia
 • posúdenie expozície zamestnancov a ich možné kombinované účinky na zdravie
 • hodnotenie zdravotných rizík
 • kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík
 • hodnotenie psychickej záťaže pri práci pracovným lekárom ako oprávnenou osobou (okrem psychológa)
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku na všetky riziká
 • zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci na jednom pracovisku v priebeho jedného dňa
 • spolupráca pri komunikácii s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva
 • poskytovanie poradenstva zameraného na ochranu zdravia zamestnancov
 • účasť na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií
 • účasť na organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci
 • účasť na, vzdelávaní a výchove v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómie