CENTRUM HYGIENY A PRACOVNEJ MEDICÍNY

ruka

SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI SO ZÁRUKOU PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU, KTOREJ POSLANÍM JE DOSIAHNUTIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV POSKYTOVANÍM KOMPLEXNEJ ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

 

SPOLOČNOSŤ JE VÝUČBOVÝM ZARIADENÍM SLOVENSKEJ ZDRAVOTNÍCKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE A PARTNERSKÝM PRACOVISKOM VEĽVYSLANECTVA SRN V BRATISLAVE

 

 

 

Zbystrite pozornosť
od 1.1.2015 zamestnávateľ musí mať zabezpečenú pracovnú zdravotnú službu

(v zmysle § 63 d novelizovaného zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoja verejného zdravia)

 

Čo od Vás budú hygienici pri kontrole žiadať ???

  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia
  • posúdenie expozície zamestnancov a ich možné kombinované účinky na zdravie
  • hodnotenie zdravotných rizík
  • kategorizáciu zamestnancov z hľadiska zdravotných rizík
  • prevádzkové poriadky schválené hygienou
  • lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ak vyplynú z legislatívy

 

 

Neveríte nám ???
Ak nie, oboznámte sa s novelou zákona č. 355/2007 Z. z.  platnou od 1.8.2014

 

Ponúkame Vám bezodkladné spracovanie všetkých odborných dokumentov
Nami vypracované doklady spĺňajú požiadavky kladené hygienou.