CENTRUM HYGIENY A PRACOVNEJ MEDICÍNY

ruka

SPOLOČNOSŤ PÔSOBIACA NA MEDZINÁRODNEJ ÚROVNI SO ZÁRUKOU PROFESIONÁLNEHO PRÍSTUPU, KTOREJ POSLANÍM JE DOSIAHNUTIE SPOKOJNOSTI KLIENTOV POSKYTOVANÍM KOMPLEXNEJ ODBORNEJ STAROSTLIVOSTI V OBLASTI OCHRANY ZDRAVIA ZAMESTNANCOV

 Pracovnú zdravotnú službu poskytujeme pre všetky kategórie prác

 

Dňom 21.5.2020 sa obnovuje vykonávanie pracovno - lekárskych prehliadok za podmienky vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby
 

Využite čas epidémie na odborné vzdelávanie z pohodlia domova

-  na prácu s toxickými a veľmi toxickými látkami

-  na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie

Viac informácií v záložke "Kurzy a školenia"